انواع دیفرانسیل خودرو کار تغییر جهت انتقال نیرو در خودروها را به عهده دارند. انواع دیفرانسیل ماشین در طول زمان تغییرات زیادی داشته‌­اند. انواع دیفرانسیل خودرو اکنون علاوه بر نقش اصلی خود برای تغییر مسیر، در پایداری خودرو نیز نقش مهمی به عهده دارند

دیفرانسیل

دیفرانسیل

محصولی موجود نیست

Demo Options

Select Theme Color
Select Menu
Select Product Effect
Select Layout Style
Select Body Image

Background only applies for Boxed, Framed, Rounded Layout